ALAPFOGALMAK

Általánosságban elmondható, hogy az egyes tudományterületeken alkalmazott alapfogalmak értelmezése, definiálása KULCSFONTOSSÁGÚ, hiszen ezen alapfogalmak használatának segítségével modellezik az adott területet, így esetünkben a labdarúgó játékot. Az alapfogalmakkal írjuk le, tesszük érthetővé az adott modell működését és ezen alapfogalmak összekötésével teremtünk kapcsolatot az alkotóelemek között. Vagyis teszik érthetővé működését.
Röviden: a modellelemek összekötésével a tárgyi tudást értő tudássá konvertálja a modellt alkotó.
Ha az egyes alapfogalmakat különbözőképpen értelmezzük, akkor annak káosz lesz az eredménye, hiszen mást fog érteni alatta mindenki, annak további felosztásából más következtetést fog levonni.
Következtetésképpen másként fogja az adott alapfogalmat alkalmazni a felhasználó az oktatás, a meccselés, a szakanyagírás során.
Erre legjobb példa a technika és a taktika alapfogalom értelmezése. Lásd később.
A téma feldolgozásának menete a következő:

  1. Bemutatjuk az alapfogalmak értelmezését a tradíció edzőinek korából
  2. Bemutatjuk az a alapfogalmak értelmezését a tradíció utáni korszakból. Ez az időszak a TF és az UEFA rendszerű edzőképzés intervalluma.

Játékmodellek

A TRADÍCIÓ JÁTÉKMODELLJE más szóval a TÉRMODELL

1

A TF JÁTÉKMODELLJE

TF MODELL

AZ EREDETI UEFA MODELL

UEFA MOD

A BOTH-UEFA MODELL

BOTH MOD

 

A FOLYAMATMODELL, más szóval az IDŐMODELL

folymod tám

Stratégia

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Stílus

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

JÁTÉKSTÍLUS

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Játékkép

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Játékkoncepció

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Taktika

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Technika – Taktika cselekvés, mozgás, feladat, gondolkodás stb.

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Technika-Technikai elem egyéni technika Kollektív technika Poszttechnika Funkcionális technika

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Stílustechnika

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Stíluskondíció EGYÉNRE STÍLUSRA POSZTRA SZABOTT

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Kondíció-Erőnlét

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Játékrendszer

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Felállási forma

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Alapfelállás

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Játékszerkezet

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Csapatjáték

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Alakzat

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Játékszervezési feladatok

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Játékszervezési célok, alapelvek

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Labdabirtoklás, ellenfél labda birtoklása

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Védekezés

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Támadás

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Támadási formák

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Védekezési formák

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Játékfeladat

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Játékelem

This Is Your Toggle Title

Sample Content

This Is Your Toggle Title

Sample Content

Mozgások hierarchiája uannak a  gyakorlatnak más lesz az értelmezése, ha nézőpontom változtatom

nézőpont

szempont stb

nyelvezet

gondolkodásmód

felfgoás

elképzelés elgondolás

értékkészlet

értelmezési tartomány

játékrend

 

figyelem szűk széles látótér figyelem iránya nagysága támadási pontja